ภาพกิจกรรม
ประชุมพัฒนาจัดทำชุดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาษาไทย ( 21-03-2560 )

วันที่ 13-16 มีนาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดโครงการปฏิรูปภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่