ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การใช้คู่มือครูและแนวทางนิเทศและการประเมิน วิชาภาษาไทย ( 22-04-2559 )

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดประชุมปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือครูและแนวทางนิเทศและการประเมิน วิชาภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพเชียงใหม่