ภาพกิจกรรม
ประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ( 19-04-2559 )

วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ร่วมประเพณี รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ