ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ( 12-04-2559 )

ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาภายในจังหวัดภาคเหนือ