ภาพกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ( 12-04-2559 )

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ