ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำคู่มือครูวิชาภาษาไทย ( 12-04-2559 )

วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ การจัดทำคู่มือครูวิชาภาษาไทย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่