ภาพกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสถานศึกษาในโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา ( 23-11-2558 )

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุม "การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสถานศึกษาในโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษา" จากทั้งหมด 85 สถานศึกษา โดยมีหัวหน้างานประกันและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมฯ