ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและนักศึกษาโครงงานวิทย์ กลุ่มภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ ( 24-11-2558 )

วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา กลุ่มภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชาติ ทั้งหมด 7 โครงการจาก วท.ลำพูน วท.เชียงใหม่ วท.กำแพงเพชร วพณ.บึงพระ พิษณุโลก วท.นครสวรรค์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่