ภาพกิจกรรม
ประกวดสื่อ ICT ภาคเหนือ ปี 2558 ( 23-11-2558 )

วันที่ 23 - 25 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประกวดสื่อไอซีทีภาคเหนือ ภาคเดียว จำนวน 50 ผลงาน จากโครงการทั้งหมด 70 ผลงาน ในโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา มีการนำเสนอผลงานฯ และรับฟังการบรรยายวิชาการจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ