ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯเพื่อครูผู้ช่วย ( 23-11-2558 )

วันที่ 14 - 17 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และคณะศึกษานิเทศก์ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน กลุ่มภาคเหนือในโครงการอบรมนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 59 คน เข้าร่วมอบรม ณโรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่