ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ ( 26-08-2558 )

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการนิเทศ โดยมี อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่