ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ( 11-08-2558 )

วันที่ 29 - 30 มิ.ย. 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่