ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( 11-08-2558 )

วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จำนานผู้เข้าร่วมประชุม 190 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพร จังหวัดเชียงใหม่