ภาพกิจกรรม
วิทยากรประชุมฯ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ( 11-08-2558 )

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผอ.วิทยา และ อ.สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมฯ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง