ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการจัดทำ E-Lesson Plan แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ( 26-05-2558 )

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำ E-Lesson Plan แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ณ โรงแรมอโมร่า จังหวัดเชียงใหม่