ภาพกิจกรรม
ทำบุญศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 26-04-2558 )

วันที่ 25 เมษายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมใจกันทำบุญให้กับศูนย์ส่งเสริมฯ พร้อมเทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง และรับประทานอาหารร่วมกัน