ภาพกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 30-12-2557 )

วันที่ 29 ธันวาคม 2556 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทุกท่าน จัดเลี้ยงฉลองช่วงพักเที่ยงเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ