ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรของ "ค่ายภาษาไทย" ( 29-12-2557 )

วันที่ 24-27 ธันวามคม 2556 ศึกษานิเทศก์ฯ ภาคเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อสังคมเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมการสอนและจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการใช้ภาษาไทย ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เพื่อจัดทำค่ายภาษาไทย ทั้งหมด 5 ภาค