ภาพกิจกรรม
ร่วมงานเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ( 11-12-2557 )

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมกันหน่วยงานราชการและประชาชน ในวัน 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่