ภาพกิจกรรม
อบรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ( 29-09-2557 )

วันที่ 27-29 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ศูนย์ภาษาอีซีซี ให้กับคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน