ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการขยายผลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( 02-07-2557 )

วันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ โดย ผอ.วิทยา ใจวิถี ร่วมกับคณะยุวฑูตทวิภาคี จัดประชุมให้ความรู้และขยายผลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภาคเหนือ ให้กับหัวหน้างานทวิภาคีและหัวหน้างานแนะแนว