ภาพกิจกรรม
ประชุุมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน ( 18-06-2557 )

วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมในพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ที่โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นฯ ชม. วิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ในเรื่อง หลักสูตร ปวช.2556 การทำแผนการเรียน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PBL และประเมินตามสภาพจริง