ภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ( 18-04-2557 )

วันที่ 17 เมษายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงานทุกคนในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทำบุญศูนย์ฯ และร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคเหนือ ผอ.วิทยา ใจวิถี