ภาพกิจกรรม
นิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ( 02-07-2561 )
วันที่​ 20​ มิถุนายน​ 2561 อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศพร้อมคณะเข้านิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ครูอรอุมา บัวผัน ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ( 02-07-2561 )
วันที่​ 19 มิถุนายน​ 2561​อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษานิเทศ พร้อม​คณะ​เข้านิเทศ​ติดตาม​การสอน​ภาษาอังกฤษ​ ครูศศิธร​ กาญจนโสภณ​ ณ​ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย​ จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ( 02-07-2561 )
วันที่​ 8 มิถุนายน​ 2561​ อาจารย์​พิมพร​ ศะริจันทร์​ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์​เข้านิเทศติดตามการสอน​ นางสาวศิริเพ็ญ​ ทองปั้น​ ครูผู้สอน​ ณ​ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน​ จังหวัดน่าน ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพปัว ( 02-07-2561 )
วันที่​ 7​ มิถุนายน​ 2561 อาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ พร้อมคณะเข้านิเทศ​ติดตามครูสอนภาษาอังกฤษ โดยครู​ พัฒนา สิงห์จานุสงค์​ ครูผู้สอน​ วิทยาลัยการอาชีพปัว อำเภอปัว​ จังหวัดน่าน​ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ( 18-05-2561 )
วันที่ 18-19 พ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ทั้งหมด 16 แห่ง ในกลุ่มภาคเหนือ อ.จารุณี เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฯ ชี้แจงการนิเทศติดตามการใช้คู่มือฯ และแนวทางการนิเทศ ( 15-05-2561 )
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมชี้แจงเพื่อนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนภาษาอังกฤษ ครูสถานศึกษานำร่องทั้ง 5 ภาคและคณะกรรมการจัดทำเนื้อหา คณะกรรมการจัดทำสื่อ จำนวน 50 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 01-05-2561 )
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พล.อ.วิษณุ ไตรภูมิ พ.อ.สุนทรี ไตรภูมิ และนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื ( 20-03-2561 )
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 07-03-2561 )
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 นางจารุณี มณีขัติย์ศึกษานิเทศก์และคณะศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้านิเทศติดตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่แบะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเยา จังหวัดพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28   >> | Last